در حال بارگذاری ...
برگشت >>
    تست تست۱۳۹۷/۰۷/۰۶

    به اطلاع میرساند قبل از ثبت نام در این قسمت می بایست ابتدابه قسمت ثبت سوابق منجیان غریق (اینجا کلیک کنید) مراجعه و نسبت به تکمیل کلیه سوابق خود در این قسمت اقدام نمایید سپس جهت تکمیل ثبت نام وارد این قسمت شوید ودرنهایت برای تایید مدارک با اصل کلیه مدارک به دفتر هیات مراجعه فرمایید.