در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  ثبت نام ورودی نجات غریق درجه یک بانوان ثبت نام ورودی نجات غریق درجه یک بانوان۱۳۹۷/۰۸/۲۰

  به اطلاع میرساند پس از ثبت نام در این قسمت می بایست به قسمت  ورود اعضا  مراجعه و با درج نام کاربری(کدملی) ،رمز عبور(توسط شما انتخاب شده است) وارد پنل کاربری خود شوید ونسبت به تکمیل وبارگزاری کلیه سوابق  درچهارمرحله مشخص شده اقدام ودرنهایت با ارائه اصل کلیه مدارک بارگزاری شده به دفتر هیات جهت تطبیق وتایید اطلاعات وارد شده در سایت  رسید تایید ثبت نام را دریافت نمایید .داشتن رسید ثبت نام بمنزله ثبت نام قطعی شما خواهد بود

  این دوره از کلاس برای استان خراسان رضوی اختصاص دارد
  تاکید می گردد قبل از شروع ثبت نام فایل مدارک کلاس بشرح ذیل را آماده داشته باشید 
  سپس اقدام به ثبت نام فرمایید
  عکس 4*3پرسنلی
  تصویرشناسنامه
  تصویرکارت ملی
  کارت بیمه ورزشی به نام رشته نجات غریق
  مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
   برگه های گواهی کار به مدت شش سال
   برگه آمادگی به تعداد 6 سال
  کارت نجات غریق درجه دو
   توجه: مدرک تحصیلی لیسانس به بالا از سابقه یک سال کم می شود

  برگه سلامت تکمیل شده (فرم خالی درقسمت دانلود فرمها در سایت جهت استفاده موجود می باشد )
  ضمنا مبلغ 800000ریال وجه ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی در طی مراحل ثبت نام دریافت خواهد شد .لذا داشتن رمز دوم کارت بانکی الزامی است
  --------------------------------------------------
  پس از ثبت نام  حداکثر سه روز پس از تاریخ ثبت نام با دردست داشتن رسید دریافتی از سایت (که نشان از تایید ثبت نام می باشد) واصل مدارک فوق الذکر به همراه دو قطعه عکس 4*3 برای تطابق مدارک وتایید نهایی به دفتر هیات مراجعه فرماییدبدیهی است در این صورت به لیست کلاس اضافه خواهید شد.
   
   زمان آزمون درصورت رسیدن به حد نصاب اواخر آذرماه خواهد بود.