در حال بارگذاری ...
برگشت >>
    شروع دوره نجات غریق درجه 2 آقایان شروع دوره نجات غریق درجه 2 آقایان۱۳۹۷/۰۸/۰۱

    به اطلاع قبول شدگان در ورودی دوره نجات غریق درجه 2 آقایان میرساند شروع دوره نجات غریق درجه 2 آقایان برای ثبت نام کنندگان از روز پنجشنبه مورخ 3 آبانماه 97 در استخر سرپوشیده شهید حججی راس ساعت 21:30 خواهد بود کلیه قبول شدگان که ثبت نام آنان تا امروز مورخ 1 آبانماه قطعی شده است فقط اجازه حضور در دوره را خواهند داشت .لذا تقاضا می گردد در جلسه اول که آشنایی وهماهنگی ومقدمات دوره می باشد در زمان مقرر حضور داشته باشید.ضمنا ثبت نام کنندگان به دو گروه روزهای زو ج و فرد تقسیم شده اند که از جلسات دوم در زمانهای تعیین شده که با هماهنگی مدیرکلاس و مدرس خواهد بود حضور خواهند یافت.( زمان دوره  60 ساعت کامل خواهد بود)