در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  موارد آزمون ورودی درجه 2 موارد آزمون ورودی درجه 2۱۳۹۷/۰۶/۰۲

  مواد آزمون ورودی درجه 2

  الف)– 200 متر شنای آزاد ( آقایان زیر 4 دقیقه و بانوان زیر 4:30 دقیقه )

  ب) 100 متر قورباغه (آقایان زیر2 دقیقه و بانوان زیر 2:15 دقیقه ) 

  ج) 100 متر کرال سینه  (سربالا و نگاه به جلو) 

  د) 100 متر پشت مقدماتی ( 75 متربدون دست و  25 متر بدون پا)

  هـ) - 100 متر شنا پهلو ( 50 متر از هر طرف- چپ و راست)

  و) پای دوچرخه  ( بدون استفاده از دست)

  ز) 20 متر زیر آبی (بدون آمدن به سطح آب)

  ط) شناورشدن در آب  (خوابیدن روی آب - لاک پشت - غوص )