در حال بارگذاری ...
برگشت
 • ثبت نام آزمون ورودی دوره نجات غریق درجه ۲ آقایان ثبت نام آزمون ورودی دوره نجات غریق درجه ۲ آقایان

  این دوره از کلاس برای استان خراسان رضوی اختصاص دارد و از سنین 16سال تمام می توانند در دوره شرکت نمایند.

  ادامه مطلب
 • ثبت نام آزمون ورودی دوره نجات غریق درجه 2 بانوان ثبت نام آزمون ورودی دوره نجات غریق درجه 2 بانوان

  این دوره از کلاس برای استان خراسان رضوی اختصاص دارد و از سنین 16سال تمام می توانند در دوره شرکت نمایند.

  ادامه مطلب
 • ثبت نام آزمون ورودی منجی غریق بین المللی(ILS) بانوان ویژه منجیان غریق درجه یک و دو ثبت نام آزمون ورودی منجی غریق بین المللی(ILS) بانوان ویژه منجیان غریق درجه یک و دو

  مهلت ثبت نام تا تاریخ 3 بهمن ماه می باشد .باتوجه به اینکه دوره مربوط به منطقه شمال شرق ومیزبان مشهد می باشد استانهای خراسان شمالی ، جنوبی وسمنان نیز در این دوره سهمیه وشرکت خواهند نمود. لذاپذیرش به تعداد محدود خواهد بود.بدیهی است ملاک انتخاب در آزمون ورودی رکورد برتر خواهد بود. حداکثر فرصت تایید مدارک تا تاریخ 3 بهمن ماه خواهد بود تذکر:در صورت عدم داشتن مدارک فوق و نقص مدارک به هیچ وجه ثبت نام انجام نگردد در غیر اینصورت امکان هرگونه همکاری از سوی هیات نخواهد بود و وجه شما غیر قابل مسترد می باشد(برای اطمینان می توانید با هیات قبل از ثبت نام مشورت نمایید)

  ادامه مطلب
 • ثبت نام آزمون ورودی منجی غریق بین المللی(ILS) آقایان ویژه منجیان غریق درجه یک و دو ثبت نام آزمون ورودی منجی غریق بین المللی(ILS) آقایان ویژه منجیان غریق درجه یک و دو

  مهلت ثبت نام تا تاریخ 3 بهمن ماه می باشد .باتوجه به اینکه دوره مربوط به منطقه شمال شرق ومیزبان مشهد می باشد استانهای خراسان شمالی ، جنوبی وسمنان نیز در این دوره سهمیه وشرکت خواهند نمود. لذاپذیرش به تعداد محدود خواهد بود.بدیهی است ملاک انتخاب در آزمون ورودی رکورد برتر خواهد بود. حداکثر فرصت تایید مدارک تا تاریخ 3 بهمن ماه خواهد بود تذکر:در صورت عدم داشتن مدارک فوق و نقص مدارک به هیچ وجه ثبت نام انجام نگردد در غیر اینصورت امکان هرگونه همکاری از سوی هیات نخواهد بود و وجه شما غیر قابل مسترد می باشد(برای اطمینان می توانید با هیات قبل از ثبت نام مشورت نمایید)

  ادامه مطلب