در حال بارگذاری ...
برگشت
 • ورودی دوره نجات غریق درجه 2(بالای 16سال)آقایان ورودی دوره نجات غریق درجه 2(بالای 16سال)آقایان

  مهلت ثبت نام تست ورودی تا 15 آبانماه می باشد و برای کل متقاضیان استان آزاد می باشد و زمان آزمون، درصورتی که به حدنصاب برسد،برگزار خواهد شد.لازم به توضیح است به افرادزیر 18سال تمام درصورت موفقیت درکلاس کارت کمک منجی غریق اعطاء می گردد که مشمول ماده4 آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق وغواصی خواهد شد.

  ادامه مطلب
 • ورودی دوره نجات غریق درجه 2(بالای 16سال)بانوان ورودی دوره نجات غریق درجه 2(بالای 16سال)بانوان

  مهلت ثبت نام تست ورودی تا 15 آبانماه می باشد و برای کل متقاضیان استان آزاد می باشد و زمان آزمون، درصورتی که به حدنصاب برسد،برگزار خواهد شد.لازم به توضیح است به افرادزیر 18سال تمام درصورت موفقیت درکلاس کارت کمک منجی غریق اعطاء می گردد که مشمول ماده4 آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق وغواصی خواهد شد.

  ادامه مطلب
 • برای مدیران برای مدیران

  ادامه مطلب