در حال بارگذاری ...
برگشت >>
    متن کامل ماده 4 آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق و غواصی متن کامل ماده 4 آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق و غواصی۱۳۹۷/۰۵/۳۱

    ماده4:

    به قبول شدگان در دوره آموزش نجات غریق درجه دو که بیش از 16سال وکمتر 18سال سن داشته باشند،تنها برگ شناسایی کمک منجی غریق اعطاء می شود.

    کمک منجیان در صورت تمایل به کار و کسب تجربه منجی گری می توانند ضمن انعقاد قرارداد با مدیریت اماکن شنا و ورزشهای آبی مجاز به عنوان کمک منجی فعال درکنار سایر منجیان به وظایف دیده بانی بپردازند.کمک منجیان با رسیدن به سن 18سال (تمام) گواهی نامه و برگ شناسایی منجی غریق درجه 2 دریافت می دارند.