در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  موارد آزمون ورودی درجه یک موارد آزمون ورودی درجه یک۱۳۹۷/۰۸/۲۲

  مواد آزمون ورودی درجه یک

  الف)– 400 متر شنا آزاد  (حداکثر رکورد آقایان 8:00 دقیقه و بانوان 8:30 می باشد)

  ب) 100 متر قورباغه (حداکثر رکورد آقایان 2:00 دقیقه و بانوان 2:15 می باشد)

  ج) 100 متر کرال سینه سربالا و نگاه به جلو (حداکثر رکورد آقایان 1:30 و بانوان 2:00 )

  د) 100 متر پشت مقدماتی ( 75 متر پا 25 متر دست)

  هـ) - 100 متر شنا پهلو ( 50 متر راست و 50 متر چپ )

  و) پای دوچرخه بدون استفاده از دست (حداقل 2 دقیقه )

  ز) 20 متر زیر آبی (بدون آمدن به سطح آب)

  ط) شناورشدن در آب  (خوابیدن روی آب - لاک پشت - غوص )

  ی) آشنایی به مهارت 4 گانه شنا  ( کرال سینه- قورباغه- کرال پشت- پروانه )