در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  موارد آزمون ورودی نجات غریق بین المللی (ILS) موارد آزمون ورودی نجات غریق بین المللی (ILS)۱۳۹۷/۱۰/۱۴

  ✔400 مترشنای کرال سینه با استیل صحیح(آقایان 8دقیقه و بانوان 8:30)
  ✔100 مترشنای قورباغه با استیل صحیح(آقایان1:45 و بانوان 2:00)
  ✔50 مترشنای کرال سینه سربالا با استیل صحیح(آقایان 1:00 وبانوان 1:10)
  ✔3 دقیقه پای دوچرخه: 2دقیقه کامل (دست و پا) 1دقیقه بدون استفاده از دست
  ✔50 مترشنای پهلوی کامل( بااستفاده از دست و پا ) 25متر از هر طرف
  ✔50 مترشنای پشت مقدماتی 25مترکامل(با دست و پا)25متربدون استفاده از دست .
  ✔20 متر شنای قورباغه سربالا-غوص عموددرعمق 3 متر و برداشتن وزنه (15کیلو آقایان و 10 کیلو بانوان)وصعود به سطح آب و سپس حمل وزنه تا 5 متروقراردادن درلبه استخر(حداکثر 2 دقیقه آقایان و بانوان)