در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  برگزاری دوره های آمادگی 1403 برگزاری دوره های آمادگی 1403۱۴۰۳/۰۲/۱۹

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد)-140321911388/125067 و 140321911389/125067-آقایان ساعت کلاس تئوری 19:00الی 22:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. ساعت کلاس عملی 22:00 الی 24:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ** روزهای برگزاری کلاس یکشنبه و سه شنبه 23و 25 اردیبهشت ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد)-140321911390/125067 و 140321911391/125067-بانوان ** ساعت کلاس تئوری 7:00الی 10:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. ** ساعت کلاس عملی 10:00 الی 13:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ** روزهای برگزاری کلاس سه شنبه و پنج شنبه 25 و 27 اردیبهشت ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد)- 140322911534/125067-بانوان ** ساعت کلاس تئوری 7:00الی 10:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. ** ساعت کلاس عملی 10:00 الی 13:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ** روزهای برگزاری کلاس چهارشنبه و پنج شنبه 02و 03 خرداد ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد) 140323111563/125067-آقایان 🕖 ساعت کلاس تئوری 19:00الی 22:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. 🕚ساعت کلاس عملی 22:00 الی 24:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ⭐ روزهای برگزاری کلاس شنبه و یک شنبه 05 و 06 خرداد ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد) 14033811693/125067-آقایان-آقایان 🕖 ساعت کلاس تئوری 19:00الی 22:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. 🕚ساعت کلاس عملی 22:00 الی 24:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ⭐ روزهای برگزاری کلاس شنبه و یک شنبه 12 و 13 خرداد ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  مادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد) 14033811692/125067-آقایان-آقایان 🕖 ساعت کلاس تئوری 19:00الی 22:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. 🕚ساعت کلاس عملی 22:00 الی 24:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ⭐ روزهای برگزاری کلاس شنبه و یک شنبه 12 و 13 خرداد ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد)- 14033911706/125067-بانوان ** ساعت کلاس تئوری 7:00الی 10:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. ** ساعت کلاس عملی 10:00 الی 13:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ** روزهای برگزاری کلاس چهارشنبه و پنج شنبه 16و 17 خرداد ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr

   

  آمادگی-نجات غریق-خراسان رضوی(مشهد)- 14033911707/125067-بانوان ** ساعت کلاس تئوری 7:00الی 10:00 در محل کلاس cpr هیات برگزار می گردد. ** ساعت کلاس عملی 10:00 الی 13:00 در محل استخر شهید حججی برگزار می گردد. ** روزهای برگزاری کلاس چهارشنبه و پنج شنبه 16و 17 خرداد ماه 1403خواهد بود. (( بازنشر و استفاده از محتوا تنها با ذکر منبع و درج لینک مستقیم خبر مجاز است. )) تلگرام : https://t.me/lifesavingkhr ایتا: https://eitaa.com/lifesavingkhr